HomeVerenigingszaken

 • Lid worden
 • Contributie
 • Verenigingsplan
 • Sponsoring
 • Bestuur

LID WORDEN

Als je lid wilt worden van H.V. Cometas, vul dan het aanmeldformulier in en lever het in bij één van de bestuursleden.

DOE MEE

Handballen is enorm leuk om te doen. Als jij dat ook vindt en je wilt eens vrijblijvend meetrainen? Geen enkel probleem! Je kan bij handbalvereniging Cometas 3x GRATIS meetrainen en kijken of het iets voor je is.
Neem hiervoor contact op met H.V. Cometas of kom gewoon spontaan langs in de sporthal Kalverdijkje 2 en meld je bij de trainer/trainsters.

AFMELDEN

Om af te melden , stuur je afmelding voor 1 mei naar de ledenadministratie (ledenadministratie@cometas.nl).

CONTRIBUTIE

Op de ledenvergadering van september j.l. Is een voorstel tot contributieverhoging behandeld en zijn de volgende bedragen vastgesteld voor de contributie seizoen 2019/2020:

Kabouters geboortejaar 2013
F jeugd   geboortejaar 2011/2012     € 10,00
E jeugd   geboortejaar 2009/2010    € 12,50
D jeugd   geboortejaar 2007/2008   € 15,50
C jeugd   geboortejaar 2005/2006    € 18,50
B jeugd   geboortejaar 2003/2004    € 22,50
A jeugd   geboortejaar 2001/2002    € 25,50
Senioren vanaf geboortejaar 2000   € 34,50
Trainingslid  € 15,00 (Niet spelend)

De contributie wordt over een periode van 12 maanden geïncasseerd.

Deze contributie wordt geheven naar de leeftijdsindeling die het Nederlands Handbal Verbond hanteert (www.nhv.nl).

Kledingfonds

H.V.Cometas heeft een kledingfonds. De eenmalige bijdrage per seizoen is € 15,- (voor alle spelende leden). Dit bedrag wordt aan het begin van het seizoen of bij aanmelding geïncasseerd.

https://cometas.nl/wp-content/uploads/2018/09/fluit-1-320x213.png

KERNWAARDEN

H.V.Cometas wil dat alle leden zich thuis voelen en zich maximaal kunnen ontwikkelen bij onze sportieve en uitdagende handbalvereniging.
Wij handballen met ambitie, plezier en respect.

Plezier

Plezier betekent voor ons verbinding. De verbinding binnen de teams en de verbinding van een ieder binnen de vereniging. Onze enthousiaste leden beleven zo heel veel plezier en spelvreugde aan de handbalsport en de gezellige activiteiten van onze vereniging.

Ambitie

De ambitie van onze vereniging is groot. H.V.Cometas ambieert altijd het hoogste te presteren. Voornamelijk voor de prestatieteams is dit zeer belangrijk. Daarnaast biedt onze vereniging de recreatieteams de mogelijkheid om lekker te sporten onder verantwoorde leiding en plezier te hebben met elkaar. Dit gaat gepaard met de ambitie om ieder jaar beter te presteren en voornamelijk de ambitie om jezelf te kunnen ontwikkelen.

Respect

Respect betekent voor H.V.Cometas dat we samen zorgen voor het welzijn van onze vereniging, haar leden, de scheidsrechters, de vrijwilligers, je team, de tegenstander, de bezoekers en de regels van de handbalsport. Betrokkenheid, samenwerken en respect bij de uit- en thuiswedstrijden. Op die manier creëren we een veilige omgeving waarin iedereen zich welkom en op zijn gemak voelt.

VERENIGINGSPLAN

Het verenigingsplan van H.V. Cometas heeft tot doel de club in de komende jaren richting te geven.
Het volledige plan is aan te vragen bij het bestuur.

SPONSORING

ECO-Typing
mutalogo
rus
DFP
Maandag
crossover
modena
fysio
Walrussponsor

Het beleid van H.V.Cometas is er op gericht om in Leeuwarden alle facetten van de handbalsport te kunnen aanbieden. Met de selectie-teams (heren en dames) wil H.V.Cometas graag op landelijk niveau tophandbal spelen. Maar naast deze prestatiesport bij de selectieteams is er bij onze handbalvereniging ook een belangrijke rol voor de jeugd en breedte/recreatiesport. Door de inzet van meerdere goed opgeleide jeugdtrainers en zeer keurige trainingsaccommodaties en –faciliteiten wordt er heel nadrukkelijk en intensief aandacht besteed aan een verdere en brede doorontwikkeling van het jeugdhandbal in Leeuwarden. Maar ook voor de andere seniorenteams zijn er voldoende mogelijkheden om in een gezellige sfeer hun favoriete sport uit te kunnen oefenen.

Om deze doelen te bewerkstelligen is zowel organisatorisch als financieel het één en ander nodig. Het aantrekken van betrokken en enthousiaste sponsors is een hiervoor een absolute voorwaarde. Sponsoring van H.V.Cometas is een uitstekende manier om uw bedrijf goed te profileren.

CLUB VAN 50

H.V. Cometas is volop actief om onze vereniging de zo broodnodige financiële ondersteuning te geven en mensen enthousiast te maken om er voor te zorgen dat handbal in Friesland kan blijven bestaan en op een behoorlijk niveau gespeeld kan worden. De Club van 50 is voor onze handbalvereniging belangrijk, alleen met contributiegelden redden we het als kleine zaalsportvereniging niet meer. We zouden het geweldig vinden als er zoveel mogelijk mensen lid worden van deze vriendenclub, ieder lid ondersteund H.V. Cometas met een bedrag van 50 euro per jaar, een investering in een club waar iedereen op zijn eigen manier deel van uit maakt, jong en oud. Doe mee als u H.V. Cometas een warm hart toedraagt en stort uw bijdrage op rekeningnummer:

NL67RABO0155216988 t.n.v. H.V.Cometas

Leden van de club van 50 zijn:

Edo Gaastra
Amy Prins
Hans en Ria Maurits
Ivo Zijlstra
Joost Schaafsma
Janny Anema
Jan de Jong
Daniël Iseger
Arjen Rusticus
Jos Vermeulen
Wim Louwenaar
Tineke Ploegsma
Judith Zijlstra

HET BESTUUR

BESTUUR
TECHNISCHE COMMISSIE EN BELEID
  • Corine Zijlstra Maurits
  • Janneke Ploegsma
SPONSORING/PR COMMUNICATIE
  • Marielle Stokkers
  • Raymond Douwes
  • Simone Postma
  • Sverre Wolters
  • Ivo Zijlstra
  • Nika Valkema
LEDENADMINISTRATIE
JEUGD/ACTIVITEITEN
  • Esther Snijdelaar
  • Luc de vries
  • Frank Ploegsma
  • Sanna Terpstra
  • Mariëlle Stokkers
  • Vera Mulder
  • Karin Kies
WEDSTRIJDSECRETARIAAT
  • Vacant
SCHEIDSRECHTERZAKEN
logofooter

Kalverdijkje 77a
8924 JJ Leeuwarden
Secretaris: 06-22548161
Sporthal: 06-14656461

© 2019 H.V.Cometas.
De informatie op deze website is zorgvuldig samengesteld. Fouten komen voor onze rekening, maar rechten kun je er niet aan ontlenen.

All content ©copyright DFP / H.V.Cometas. All rights reserved 2020