NieuwsUitnodiging Agemene Ledenvergadering

13 november 2019by H.V.Cometas

UITNODIGING 

Hierbij nodigen wij alle leden van handbalvereniging H.V.Cometas van 16 jaar en ouder uit om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen. Ook ouders van jeugdleden en ereleden zijn van harte welkom.

Datum : woensdag 27 november 2019

Plaats : sporthal Kalverdijkje te Leeuwarden

Tijd : 19.00 uur

Agenda van de Algemene Ledenvergadering

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen vorige ALV d.d. september 2018
 4. Verslag van de secretaris
 5. Verslag van de penningmeester

Cijfers 2018/19, Begroting 2019/20

 1. Bevindingen kaskommissie
 2. Benoeming nieuwe leden kascommissie
 3. Verslag van de TC (technische commissie)
 4. Verslag van de Jeugd-en Activiteitencommissie
 5. Verslag werkgroep Pr en Sponsoring
 6. Bestuursverkiezing

Aftredend: Martijn de Ruiter (werkgroep PR en Sponsoring), Birgitte Koeleman (Penningmeester a.i.) en Esther Snijdelaar ( Jeugd-en Activiteitencocie)

Het bestuur draagt voor om benoemd te worden: Jan Lugtenborg (Penningmeester), Raymond Douwes (PR en Sponsoring) en Marielle Stokkers (Jeugd-en Activiteiten cocie)

Gezocht : voorzitter TC

 1. Rondvraag
 2. Sluiting
logofooter

Kalverdijkje 77a
8924 JJ Leeuwarden
Secretaris: 06-22548161
Sporthal: 06-14656461

© 2019 H.V.Cometas.
De informatie op deze website is zorgvuldig samengesteld. Fouten komen voor onze rekening, maar rechten kun je er niet aan ontlenen.

vriendenloterij

All content ©copyright DFP / H.V.Cometas. All rights reserved 2020