Wat doet H.V. Cometas om te voldoen aan de nieuwe privacywetgeving (AVG)?

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe privacywet in werking. In deze Europese Privacy Verordening , ook wel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, wordt een aantal privacyaspecten geregeld waaraan H.V. Cometas zich heeft te houden. Wij nemen de privacy van onze leden uiterst serieus. Daarom zullen wij, ondersteund door het NHV en andere sportbonden, ervoor zorgdragen dat wij tijdig aan de nieuwe richtlijnen zullen voldoen. We werken aan een privacyreglement dat voldoet aan de wettelijke kaders van de AVG.

Privacy statement

Als handbalvereniging leggen wij ledeninformatie vast. Dit doen wij omdat wij contributie innen, bondscontributie moeten afdragen aan het NHV, maar ook omdat wij leden willen indelen in teams en betrokkenen willen informeren over ontwikkelingen binnen de vereniging, bijvoorbeeld door nieuwsbrieven of berichtgeving in social media.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • e-mailadres
 • IBAN nummer
 • Pasfoto

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?

H.V. Cometas verwerkt persoonsgegevens van leden voor de volgende doeleinden:

 • Eigen ledenadministratie en aanvragen lidmaatschap NHV (via Sportlink worden deze gegevens gebruikt en door de persoon zelf kan er een privacy-level worden ingesteld via de handbal.nl App)
 • Verzenden van mailingen of nieuwsbrieven
 • Organisatie en communicatie rondom teamindelingen, wedstrijden, scheidrechters en toernooien
 • Vermeldingen van naam en foto’s rondom teams op de homepage website www.cometas.nl

Om de privacy te waarborgen zijn de volgende maatregelen getroffen.

 • Het aantal mensen dat toegang heeft tot vertrouwelijke data is beperkt. Er is een structuur ingericht met bevoegdheden op basis waarvan bestuursleden, commissieleden, trainers, coaches en aan de club verbonden vrijwilligers toegang hebben tot functie-afhankelijke informatie. Betrokken mensen hebben een privacyverklaring ondertekend.
 • Gegevens, die aan de vereniging ter beschikking zijn gesteld worden niet gedeeld met derden zonder dat hier duidelijke afspraken over zijn gemaakt. Zo beschikt het NHV over ledengegevens van H.V. Cometas, maar de beschikbare data mogen door deze sportbond niet zondermeer gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Contracten met partijen waarmee wij gegevens delen worden geëvalueerd en wij zijn verplicht met hen een verwerkingsovereenkomst te sluiten met betrekking tot privacygevoelige gegevens.
 • Mocht er informatie op wat voor manier dan ook lekken dan zal de vereniging dit data-lek dichten en procedures aanpassen of wijzigen.
 • Er zijn passende maatregelen genomen om gegevens accuraat te beveiligen. Er wordt beveiligingssoftware gebruikt zoals een virusscanner en een firewall. Gegevens worden per internet verstuurd via een beveiligde verbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • Het privacy-en informatiebeveiligingsbeleid zal regelmatig worden geëvalueerd binnen het bestuur en waar nodig worden aangescherpt. Het beleid wordt jaarlijks als punt meegenomen op de algemene ledenvergadering (ALV).

Website en social media

De website www.cometas.nl wordt beheerd onder auspiciën van H.V. Cometas. Bij een bezoek aan deze website kunnen we gegevens van jou verwerken. Dit kan gaan om gegevens die je via de website hebt ingevuld. In het kader van de verwerking ervan waarborgt en respecteert H.V. Cometas jouw privacy conform de gedragscodes van de AVG. Dit houdt in dat jouw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Op onze website is het niet gebruikelijk om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders/verzorgers. We kunnen niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar en we raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij online-activiteiten van hun kinderen, dit om te voorkomen dat er gegevens worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Indien dit toch het geval mocht zijn dan zal deze informatie te allen tijde worden verwijderd.

Bij websitebezoek worden alleen functionele cookies gebruikt, die geen inbreuk maken op de privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor het gebruikersgemak. Zo kunnen we website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via instellingen van je browser verwijderen.

H.V. Cometas maakt pro-actief gebruik van social media als Facebook, Twitter en instagram. Ook gaan we graag in dialoog met leden, vrijwilligers en gebruikers van apps en bezoekers van de website. Daarbij houden wij ons aan ons eigen privacyreglement. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan de social media-kanalen. Dit is ook het geval met betrekking tot links op de website, die verwijzen naar websites van derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als je lid wordt van H.V. Cometas vul je een inschrijfformulier in met gegevens. Daarop kun je direct aangegeven of je akkoord gaat met het gebruik van deze gegevens zoals hierboven beschreven. Reeds geregistreerde leden zullen worden benaderd en opgeroepen om bezwaar aan te tekenen indien er restricties zijn.

Ook kun je aangegeven of je bezwaar hebt tegen het herkenbaar in beeld zijn op (team)foto’s of  ander beeldmateriaal dat wordt gebruikt op de website, in de pers of in nieuwbulletins. Is dit het geval dan zullen je wensen vanuit de club worden gerespecteerd. Wij wijzen je er echter wel op dat in de sporthal tijdens trainingen, wedstrijden en evenementen publiek en pers aanwezig kunnen zijn die ter plaatse beelden vastleggen; H.V. Cometas kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor beelden van derden.

Als vereniging proberen wij er alles aan te doen om de privacy van onze leden te waarborgen. Indien er onverhoopt toch in strijd met de verordening is gehandeld of als er vragen zijn rondom de behandeling van je gegevens of de gegevens van minderjarigen dan bestaat de mogelijkheid om via secretariaat@cometas.nl melding te maken of vragen te stellen. Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Een verzoek hiertoe zal zo snel mogelijk maar zeker binnen vier weken worden afgehandeld.

Bij opzegging van een lidmaatschap worden de betreffende persoonsgegevens bewaard in een beveiligde map. Indien de betrokken persoon daar geen bezwaar tegen heeft zal een beperkt gegevensbestand nog worden gebruikt voor evenementen – en reüniedoeleinden. Anders verwijderen we alle gegevens na 5 jaar

Scroll naar boven