Uitnodiging Algemene ledenvergadering

 • door

LET OP – andere datum: In de allereerste nieuwsbrief is een andere datum genoemd. In verband met een wedstrijd van Dames midweek is de vergadering verplaatst.

Hierbij nodigen wij alle leden van handbalvereniging Cometas van 16 jaar en ouder uit om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen. Ook ouders van jeugdleden en ereleden zijn van harte welkom.

Datum: woensdag 10 november 2021
Plaats: sporthal het Kalverdijkje te Leeuwarden
Tijd: 19.00 uur


Agenda van de Algemene Ledenvergadering

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen van de BALV d.d. 27 november 2019
 4. Verslag van de secretaris
 5. Verslag van de penningmeester
  Cijfers 2020/2021, Begroting 2021/2022
 6. Bevindingen kascommissie
 7. Benoeming nieuwe leden kascommissie
 8. Aanpassingen huishoudelijk reglement
 9. Verslag van de TC (technische commissie)
 10. Verslag van de Jeugd-en Activiteitencommissie
 11. Bestuursverkiezing
  Aftredend: Janneke Ploegsma, Ria Maurits, Jan Lugtenborg en Marielle
  Stokkers
  Te benoemen: bestuursgroep met nieuwe werkwijze. Uitleg wordt ter
  plaatse gegeven.
 12. Rondvraag
 13. Sluiting