COVID PROTOCOL – BINNENSPORTEN EN BV SPORT

  • door

Omdat COVID helaas nog niet over is willen wij graag iedereen vragen de regels van BV Sport en het NOC*NSF na te leven.

Deze regels gelden tijdens trainen, de wedstrijden en in de kantine. Deze gelden voor iedere bezoeker; dus voor iedereen die komt trainen, ouders, spelers en publiek.

Algemene regels m.b.t. sportbeoefening

Het blijft bij sportbeoefening belangrijk dat er zoveel mogelijk voor en na het sporten door en tot de deelnemers ouder dan 12 jaar anderhalve meter afstand wordt gehouden en dat de hygiënevoorschriften van het RIVM worden nageleefd. Daarnaast moet worden voldaan aan de richtlijnen dat je thuisblijft als je ziek of verkouden bent of als iemand uit jouw huishouden positief op het coronavirus is getest.

Wedstrijden en publiek

Wedstrijden zijn voor iedereen toegestaan. Ook publiek is welkom bij amateurwedstrijden en -trainingen. Publiek houdt onderling anderhalve meter afstand én heeft een vaste zitplaats. Verder geldt nog steeds dat sportlocaties (per 26 juni jongsleden) honderd procent van hun capaciteit op anderhalve meter afstand mogen gebruiken en dat niemand tijdens het sporten onderling afstand hoeft te houden als dit de sportbeoefening in de weg staat. Alleen bij professionele wedstrijden is het werken met een coronatestbewijs voor bezoekers mogelijk; dit geldt dus niet voor recreatief gebruik van de accommodatie en bij amateurwedstrijden.

Evenementen en sportkantines

Bij sportevenementen met coronatoegangsbewijzen mag tweederde van de capaciteit gebruikt worden. Bezoekers hoeven dan geen 1,5 meter afstand te houden, maar iedereen heeft wel een vaste zitplek.

Voor sportkantines gelden tot slot de regels zoals die voor de horeca gelden waarbij we graag benadrukken dat het m.b.t. de horeca verplicht is om bezoekers te vragen zich te registreren en vooraf een gezondheidscheck te doen.

Eén en ander betekent dat met in achtneming van de regels, iedereen de sportaccommodatie in principe gewoon kan betreden maar dat er dus met betrekking tot het betreden van de horecagelegenheden (terras, kantine, etc.) zowel een registratieplicht is als dat de gezondheid van de betreffende personen gecontroleerd moet worden en/of dat men een coronatestbewijs moet kunnen tonen. Met het oog op zowel het voorkomen van besmettingen als op eventuele controles door de gemeente, willen wij graag dat ieder die de sporthal betreed zich aan de regels te houden.

Lees hier het Protocol verantwoord sporten (update 10 juli 2021)

Lees hier het Coronaprotocol binnensport BV SPORT (26 juni 2021)