ALV 2023

Hierbij nodigen wij alle leden van Handbalvereniging Cometas van 16 jaar en ouder uit om de algemene ledenvergadering bij te wonen. Ook ouders van jeugdleden en ereleden zijn van harte welkom.

Datum: Vrijdag 29 september 2023
Plaats: Sporthal Kalverdijkje te Leeuwarden
Aanvang: 19:00 uur

Agenda van de Algemene Ledenvergadering

1. Opening
2. Vaststellen notulen ALV november 2022
3. Vaststellen van de agenda
4. Verslag/mededelingen van de voorzitter
5. Verslag/mededelingen van de penningmeester
– Bevindingen kascommissie
– Benoeming nieuwe leden kascommissie
– Vacature penningmeester (seizoen 2024-2025)
6. Verslag/mededelingen van de secretaris
7. Verslag/mededelingen van de TC-senioren
8. Verslag/mededelingen van de TC-jeugd
– Whatsapp Community
9. Verslag/mededelingen van de activiteitencommissie
10. Verslag/mededelingen van de PR, actie- en sponsorcommissie
11. Nieuwe bestuursleden benoemen
– Voorzitter
– Secretaris
12. Afscheid vertrekkende bestuursleden
13. Rondvraag
14. Afsluiting

Wij zien jullie graag,
Namens het bestuur van HV Cometas

Scroll naar boven