NieuwsNieuwe datum BALV

15 april 2019by webmaster

Er is een nieuwe datum geprikt voor de Buitengewone Algemene Leden Vergadering

UITNODIGING 

Hierbij nodigen wij alle leden van handbalvereniging Cometas van 16 jaar en ouder uit om een Buitengewone Algemene Leden Vergadering bij te wonen. Ouders van jeugdleden en ereleden zijn van harte welkom. 

Deze BALV wordt bijeengeroepen om de aandacht te vestigen op de financiële situatie van de vereniging en op het dreigende gebrek aan bestuurs- en commissieleden. 

Datum : vrijdag 10 mei 2019

Plaats : sporthal Kalverdijkje te Leeuwarden

Tijd : 19.00-20.00 uur

Agenda van de BALV 

  1. Opening
  1. Mededelingen en ingekomen stukken
  1. Bespreken van de financiële situatie van de club aan de hand van de cijfers 2019
  1. Benodigde bestuurs- en commissieleden en te verdelen taken:
    Gezocht: voorzitter algemeen, voorzitter TC, voorzitter en leden commissie PR en Communicatie, voorzitter en leden commissie Sponsoring, leden werkgroep Jeugd en Activiteiten. Genoemde voorzitters nemen zitting in het bestuur; streven is zeven bestuursleden. 
  1. Rondvraag
  1. Sluiting
logofooter

Kalverdijkje 77a
8924 JJ Leeuwarden
Secretaris: 06-22548161
Sporthal: 06-14656461

© 2019 H.V.Cometas.
De informatie op deze website is zorgvuldig samengesteld. Fouten komen voor onze rekening, maar rechten kun je er niet aan ontlenen.

All content ©copyright DFP / H.V.Cometas. All rights reserved 2020