NieuwsBrief van de voorzitter

7 mei 2020by H.V.Cometas

Brief van de voorzitter

H.V.Cometas

Inmiddels zijn we 7 weken onderweg in het corona tijdperk. Als bestuur hopen we dat iedereen nog steeds in goede gezondheid verkeert of de corona weer te boven is gekomen. Een vreemde tijd waarin het handbalseizoen abrupt werd afgebroken en de afsluiting van het huidige seizoen en de voorbereiding op het nieuwe seizoen niet op de gebruikelijke manier plaats kan vinden.

We merken als bestuur dat dit voor veel onrust heeft gezorgd bij onze leden. Een onrust die wij goed begrijpen en waar we op een goede manier op proberen te reageren door o.a. middels deze brief meer informatie te geven over de manier waarop we nu bezig zijn met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Wat weten we al en wat moeten we nog regelen?

Voor jullie als leden is het natuurlijk van belang om te weten of er voor jou volgend seizoen nog een team is en of de trainers/coaches etc. geregeld zijn.

Volgend seizoen zullen voor H.V.Cometas de volgende teams actief zijn in de competitie:

E jeugd gemengd
D2 gemengd
D1 gemengd
Dames midweek
Dames 2
Dames
Heren 1

Daarnaast hebben we een F jeugd team die in toernooivorm zullen spelen en zal er een groep herenleden zijn die alleen gaan trainen. Dit zullen voornamelijk de mannen van heren 2 van vorig jaar zijn. Daarnaast zijn we weer bezig met BV Sport om het studentenhandbal weer op poten te zetten. Deze studenten zullen dan in eerste instantie aan kunnen sluiten bij de reguliere teamtrainingen als ze ook deel willen nemen aan de competitie of als trainingslid bij de tijd die we daarvoor reserveren.

Juist in deze tijden zijn we van mening dat je goed nieuws ook moet delen dus:

Bij dames 1 verwelkomen we 2 nieuwe leden n.l. Lisa de Jong en Gabriela Tsoneva. Vera Sikkes zal vanuit dames 2 de overstap maken naar dames 1. Heel veel succes Vera! Lisa heeft de ambitie om hoger te handballen en zij verruilt FHC voor de damesselectie van H.V.Cometas. Gabriela komt vanuit Bulgarije studeren in Leeuwarden. Zij speelt in Bulgarije op het hoogste niveau en maakt deel uit van het nationale team. Dat ze dan ook nog linkshandig is is een mooie bijkomstigheid. Wij heten onze nieuwe dames welkom binnen onze vereniging en wensen hen succes! Door de corona kon de noodzakelijke operatie van Femke van dames 1 geen doorgang vinden. Gelukkig is deze operatie inmiddels ingepland en zullen we haar komend seizoen ook weer bij dames 1 kunnen bewonderen. Femke succes met de operatie en we wensen je een spoedig herstel!

Zoals jullie misschien via de social media kanalen hebben gezien is dames 1 al druk aan het online trainen! Zelfs met de yoga trainer van Gabriela vanuit Bulgarije! Hoe leuk is dat?

Natuurlijk zijn er ook leden die onze club verruilen voor een andere vereniging. Harry Poker gaat aan de slag in de staf bij 2e divisieploeg van HVC. Martijn Poel en Ferry Ferwerda verruilen H,V.Cometas voor FHC. Wij wensen hen allen veel succes bij hun nieuwe uitdagingen.

Bij de herenteams van H.V.Cometas zijn veel spelers om diverse redenen gestopt of willen alleen door als trainingslid. Hierdoor kunnen we het komende seizoen slechts 1 herenteam op de been brengen. In overleg met de heren die blijven hebben we besloten om de 2e divisie plaats op te geven en met dit team weer te gaan bouwen in de hoofdklasse. We zijn druk bezig met het zoeken van een nieuwe trainer/coach en hierover zijn diverse gesprekken gaande. We verwachten hier snel meer duidelijkheid over te kunnen geven.

Bij dames 1 blijft Marcel de Vries de trainer/coach en hij is druk bezig om zijn staf verder in te vullen. Voor dames 2 hebben we Humphrey Terpstra bereid gevonden om trainer/coach te worden. Hij zal ook de dames van de midweek trainen geven.

Bij de jeugd zijn er voor alle groepen trainers gevonden. Luc de Vries blijft D1 trainen, Marcel van der Laan blijft hier de coach. D2 zal getraind worden door Frank Ploegsma en de coaching word gedaan door Janneke Tempel en Simon Smids. Voor de E jeugd zijn we nog druk aan het regelen maar ook dit komt vast goed. Bij de F jeugd blijft Aicha Koopman als trainer en gaat Mira Visser de coaching doen.

Kortom, er is al veel geregeld en er moet ook nog steeds het e.e.a. geregeld worden. Dit is niet anders als andere seizoenen. Bij de jeugd zijn er nog gesprekken met diverse mogelijke trainers gaande zodat we voor elke ploeg weer 2 trainers hebben maar voor nu heeft, op de E jeugd na, elk team i.i.g. een trainer/coach.

Het trainingsschema blijft vergelijkbaar aan vorig seizoen, de exacte tijden zullen z.s.m. volgen.

Met de versoepeling van de maatregelen m.b.t. corona hebben we ook mogelijkheden om i.i.g. met de jeugd nog enigszins te trainen, ook al mogen we geen gebruik van de sporthal maken. We zijn van plan om voor alle jeugdteams nog beach handbal trainingen te organiseren. Tijd en plaats word via de diverse app groepen nader bekend gemaakt.

We hebben dit seizoen het afsluitingsfeest moeten missen maar vanuit betrouwbare bron heb ik gehoord dat onze dames al druk bezig zijn om een feest te organiseren op 26 september! Hier zullen ze afscheid nemen van een aantal dames die stoppen maar hen kennende zal de gezelligheid weer voorop staan. Dus hou deze datum vooral vrij!

In mijn vorige brief heb ik gesproken over de financiën van H.V.Cometas en het feit dat jullie contributie moeten betalen terwijl wij jullie niets kunnen bieden momenteel. Onze penningmeester heeft hard gewerkt om alle kosten die blijven doorlopen en de financiële consequenties daarvan voor de vereniging goed in kaart te brengen. Dit heeft erin geresulteerd dat we duidelijk hebben dat we er financieel momenteel best goed voor staan en dit betekent dat het bestuur besloten heeft om de contributie over juli en augustus niet te incasseren.

Een uitgebreide update vanuit het bestuur waarmee we hopen dat we de ontstane onrust bij sommigen van onze leden weer weg kunnen nemen. We hebben hard gewerkt en blijven hard werken om ervoor te zorgen dat we van volgend seizoen weer een mooi seizoen kunnen maken!

Langzaam maar zeker kunnen we met elkaar het leven zoals we dat gewend waren weer oppakken. Toch wil ik benadrukken dat het van het grootste belang blijft dat we ons met elkaar houden aan de richtlijnen vanuit de overheid! Des te eerder kunnen we weer echt ‘los’ en kunnen we weer genieten van onze mooie sport!

Ik hoop jullie allemaal tijdens de beach handbaltrainingen van de jeugd of aan het begin van het nieuwe seizoen weer in goede gezondheid te treffen!

Tot dan: stay safe en stay home!

Janneke Ploegsma

Voorzitter

logofooter

Kalverdijkje 77a
8924 JJ Leeuwarden
Secretaris: 06-22548161
Sporthal: 06-14656461

© 2019 H.V.Cometas.
De informatie op deze website is zorgvuldig samengesteld. Fouten komen voor onze rekening, maar rechten kun je er niet aan ontlenen.

vriendenloterij

All content ©copyright DFP / H.V.Cometas. All rights reserved 2020