Noteer in je agenda ✍

Hierbij nodigen wij alle leden van Handbalvereniging Cometas van 16 jaar en ouder uit om de algemene ledenvergadering bij te wonen. Ook ouders van jeugdleden en ereleden zijn van harte welkom.

Datum: Vrijdag 4 november 2022
Plaats: Sporthal Kalverdijkje te Leeuwarden
Tijd: 18:30

Agenda van de Algemene Ledenvergadering

 • Opening
 • Mededelingen en ingekomen stukken
 • Notulen ALV 10 november 2022
 • Verslag/mededelingen van de voorzitter
  • Vacature voorzitter (seizoen 2023/2024)
 • Verslag/mededelingen van de penningmeester
  • Bevindingen kascommissie
  • Benoeming nieuwe leden kascommissie
 • Verslag/mededelingen van de secretaris
 • Verslag/mededelingen van de TC-senioren
 • Verslag/mededelingen van de TC-jeugd
 • Verslag/mededelingen van de activiteitencommissie
 • Verslag/mededelingen van de PR, actie- en sponsorcommissie
  • Vacature actie- en sponsorcommissie (seizoen 2022/2023)
 • Rondvraag
 • Afsluiting

Wij zien jullie graag,

Namens het bestuur van HV Cometas
#SPRONG

Scroll naar boven